Langan paksuus – 8 kategoriaa – Yarn weight

Kudosteen Kamelilangat Cardiff Cammello with Maple Leaf

Langan paksuus – 8 kategoriaa – Yarn weight

Tiedätkö mitä tarkoittaa langan paksuus? Oletko koskaan ihmetellyt miksi englannin kielessä käytetään sanaa “yarn weight”, mutta suomen kielessä taas langan paksuus ja tarkoittavatko ne samaa asiaa, vai ovatko kenties eri asioita?

Tämän kirjoituksen tarkoitus on avata sinulle perusasiat langan paksuuteen liittyen ja sen luettuasi tiedät mitä se tarkoittaa ja miten voit hyödyntää sitä miettiessäsi mitä lankaa hankkisit. Vaikka tämä kirjoitus ei suoraan opasta sinua siihen miten tiedät mikä lanka sopii korvaamaan toisen langan, luo kirjoitus pohjaa myös siihen, että osaat jatkossa korvata jonkin neuleohjeessa tai valmiissa neuleessa olevan langan toisella langalla.

Sinun kannattaa lukea tämä kirjoitus huolella ja ajatuksella, sillä siitä on paljon hyötyä lankoja valitessasi ja tulevia neuletöitä miettiessäsi. Erityisesti se auttaa sinua jatkossa, kun mietit voisiko ohjeessa olevan langan korvata jollain toisella langalla.

Kirjoituksen lopusta löydät myös taulukon, jolla voit kätevästi vertailla lankojen paksuuksia toisiinsa. Taulukosta näet myös minkä kokoisia puikkoja suositellaan käytettäväksi minkäkin langan paksuuden kanssa. Taulukon olemme kasanneet käyttämällä kansainvälisiä virallisia paksuustaulukoita sekä kokemuksen tuomia huomioita erilaisten paksuuksien yhteensopivuudesta. Olemme myös pyrkineet tekemään siitä mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen, jotta sinun ei tarvitse arpoa mitä mikäkin tarkoittaa.

Yearn weight, eli langan paino, vai langan paksuus?

Oletko koskaan ollut sekaisin, kun englannin kielessä puhutaan langan painosta (yarn weight), kun taas suomen kielessä ei tuota käsitettä juurikaan näe, vaan meillä puhutaan langan paksuudesta. Vaikka suoraan käännettynä termi onkin langan paino, käytetään sitä englannin kielessä yleisesti terminä, kun puhutaan langan paksuudesta. Joskus harvoin sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi lankakerän painoa. Nyrkkisääntönä voitkin ajatella, että aina kun näet termin “yarn weight”, tarkoittaa se langan paksuutta.

Onko käytössä erilaisia termejä langan paksuudesta?

Jotta asia ei olisi liian yksinkertaista, täytyy ensiksi todeta, että valitettavasti aivan kuten eri maissa puhutaan eri kieliä, myös langan paksuudesta on totuttu käyttämään erilaisia termejä eri puolilla tätä pientä maapalloa. Käytössä on sekä standardin mukaisia nimiä että normaalissa kielessä vakiintuneita termejä. Älä kuitenkaan lannistu, sillä yksinkertaistamme sinulle asiaa mahdollisimman paljon ja kerromme lopulta yhden suositeltavan tavan lankojen paksuuden kertomiseen. Autamme sinua kuitenkin ymmärtämään myös muita käytössä olevia termistöjä, jotta voit kätevästi vertailla eri tavoin ilmaistujen lankojen paksuuksia keskenään.

Jos olet edes hieman tutustunut neuleohjeisiin, lukenut neulomisesta tai langoista, niin olet varmasti törmännyt erilaisiin termeihin, kun puhutaan langan paksuudesta. Termeinä esimerkiksi aran, worsted, DK, medium tai bulky saattavat olla tuttuja, tai ainakin olet niitä nähnyt eri yhteyksissä. Lisäksi olet saattanut törmätä myös sanallisen termin edessä olevaan numeroon, kuten esimerkiksi “3 Light”.

Listaa voisi jatkaa aika paljon, mutta yksinkertaisuuden vuoksi emme sitä tee, vaan sinun kannalta oleellista on tietää, että termistöjä on käytössä erilaisia eri puolilla maailmaa ja niitä kaikkia voidaan vertailla keskenään. Eli aivan kuten puhutun kielen kääntämisessä toiselle kielelle, mikä tahansa tapa kuvata langan paksuutta voidaan kääntää niin sanotusti toiselle kielelle, täsmälleen samalla tavalla kuin sanakirjassa. Eli kaikkia langan paksuutta kuvaavia tapoja voidaan verrata keskenään, jos ei aivat tieteellisen tarkasti, niin ainakin neulomisen kannalta riittävällä tarkkuudella.

Oikeaa tai väärää tapaa kuvata langan paksuutta ei ole

Varsinaista oikeaa tai väärää tapaa kuvata langan paksuutta ei ole. Toisaalta kaikkien neulojien kannalta olisi parempi, että kaikkialla olisi käytössä vain yksi tapa, jota kaikki noudattaisivat. Lankojen vertailu keskenään ja korvaavuuden arviointi olisi sinullekin huomattavasti helpompaa, jos valmistajat, jälleenmyyjät ja neuleohjeiden suunnittelijat käyttäisivät kaikki samaa tapaa ilmaista langan paksuus. Toivottavasti vielä joskus näin on tälläkin alueella.

Miten Kudosteen verkkokaupassa kerrotaan langan paksuus?

Lopulta kyseessä on jokaisen osapuolen oma ja itsenäinen päätös millä tavalla lankojen paksuutta kukin kuvaa. Vaikka Kudoste on pieni, vasta aloittanut toimija ja meidän kanta tässä asiassa on kuin pisara meressä, uskomme vahvasti, että lopulta pienetkin teot vaikuttavat. Niinpä haluamme auttaa sinua omalla, pienellä tavallamme ja olemme tehneet päätöksen, että kuvaamme lankojen paksuuksia aina yhden standardin mukaisella tavalla.

Kudosteella olemme päättäneet käyttää The Craft Yarn Council:n tekemää standardia, joka on englanninkieliseltä nimeltään “Standard Yarn Weight System”. Standardissa kuvataan selkeillä symboleilla jokainen langan paksuus. Standardiin kuuluu myös erittäin selkeä taulukko, johon on tuotu monia muita vakiintuneessa kielessä paksuudesta käytettyjä termejä.

Koska kyseessä on usean toimijan luoma, käytännön kokemuksen kautta tehty standardi, on sen käyttäminen mielestämme yksi askel kohti yksinkertaisempaa tapaa kuvata lankojen paksuuksia. Lisäksi riittävän moni alan toimija käyttää kyseistä standardia lankojen vahvuuksien kuvaamiseen jo nyt. Toivomme tämän auttavat sinun tuskaasi neulojana, lankojen paksuuksia vertaillessasi.

Standard Yarn Weight System - tapa kuvata lankojen paksuuksia

Edellä kerrotun mukaisesti, tämä on se tapa, jolla me Kudosteessa kuvaamme lankojen paksuuksia ja autamme sinua raivaamaan tietäsi lankaviidakon läpi. Pidämme standardista erityisesti siksi, että siinä hyödynnetään erittäin yksinkertaisesti sekä numeerista että sanallista tapaa kuvata langan paksuus yhdessä selkeän symbolin kanssa. Standardissa langan paksuus on mielestämme kuvattu niin selkeästi kuin sen voi kuvata. Se on siis kaikista käytetyistä tavoista käyttäjälle, eli sinulle se kaikkein selkein.

Standardissa langat on jaettu kahdeksaan eri paksuuteen, jotka esittelemme seuraavaksi. Kahdeksan paksuutta ovat:

Langanpaksuus 0 - Lace
Langanpaksuus 1 - Super Fine
Langanpaksuus 2 - Fine
Langanpaksuus 3 - Light
Langanpaksuus 4 - Medium
Langanpaksuus 5 - Bulky
Langanpaksuus 6 - Super Bulky
Langanpaksuus 7 - Jumbo

Läheskään kaikki lankavalmistajat eivät käytä kyseistä standardia langoissaan, vaan saattavat joko olla kertomatta mitään paksuusluokitusta tai käyttävät jotain muuta vakiintunutta tapaa. Langoista saattaakin siis löytyä myös aiemminkin sivuttuja termejä kuten: DK, Aran, 4ply, Fingering ja niin edelleen. Eipä huolta, jokaiselle näistä käytetyistä tavoista löydät vastaavan paksuusluokan tästä standardista. Vastaavuudet löydät tämän kirjoituksen lopusta löytyvästä taulukosta.

Kudosteen myymien lankojen langan paksuus löytyy aina verkkokaupasta jokaisen langan tuotetiedoista. Mikäli langan valmistaja ei ole merkinnyt lankaan tämän standardin mukaista, tai mitään muutakaan langan paksuutta, olemme tehneet puolestasi salapoliisityötä tai käytännön kokeiluja, joiden avulla olemme luokitelleet langan ja merkinneet meidän mielestämme parhaiten lankaa kuvaavan langan paksuuden tuotetietoihin.

Mikäli et siis tiedä Kudosteen verkkokaupassa myynnissä olevan langan paksuutta, käy katsomassa se tuotetiedot Kudosteen verkkokaupasta. Jokaisen myymämme langan paksuudet löytyvät aina tuotetiedoista.

Miksi sinun kannattaa tietää langan paksuuden perusteet?

Kuten totesimme, standardissa on yhteensä kahdeksan luokkaa lankojen paksuudelle. Langan paksuus on numeroitu nollasta seitsemään (0 – 7). Jokaisella paksuudella on lisäksi oma nimi. Sinun on siis helppo muistaa ja lukea taulukkoa pidit sitten numeroista tai sanoista. Paksuudet myös etenevät asteikolla täysin loogisesti, numero nolla on taulukon ohuin lanka ja numero seitsemän paksuin. Helppoa, eikö totta.

Koko standardin ja sen pohjalta tehdyn taulukon idea on erittäin yksinkertainen. Jos sinulla on kaksi eri valmistajan erilaista lankaa, joissa molemmissa langan paksuus on esimerkiksi numero 4 Medium, ovat nuo kaksi lankaa toisiinsa nähden saman paksuisia ja voit korvata niillä toisensa. Toki niiden struktuuri, ilme, muut tekniset ominaisuudet ja tuntuma voivat vaihdella paljonkin, erityisesti mikäli ne ovat eri materiaaleista valmistettuja, mutta se onkin sitten toinen tarina ja toisen kirjoituksen aihe. Molempien langan paksuus on kuitenkin sama tai erittäin lähellä toisiaan. Langan korvaamiseksi toisella sinun kannattaa ymmärtää ja osata perusteet siitä miten lankojen paksuudet määritellään ja miten langan paksuus vastaa toisiaan lankojen välillä.

Mistä näet langan paksuuden?

Ensimmäiseksi katso aina lankakerän tuotetiedot, josta useasti löytyy langan paksuus. Mikäli olet vasta ostamassa lankaa, eikä sinulla ole etikettiä käytettävissäsi, katso verkkokaupasta kyseisen langan tuotetiedot. Joistain verkkokaupoista löydät lankojen paksuuden tuotetiedoista. Kudosteen verkkokaupasta löydät aina jokaisen myynnissä olevan langan paksuuden, tämän standardin mukaisesti.

Mikäli löysit tämän standardin tai jonkin muun käytännön mukaisen paksuustiedon, onneksi olkoon, muuta et tarvitse, nyt sinulla on langan paksuus. Nyt voit avata tämän kirjoituksen lopusta löytyvän taulukon ja katsoa minkä paksuinen lanka on ja mitä muita tapoja on käytössä kuvaamaan samaa paksuutta.

Mikäli langan paksuus ei ole tiedossasi, etkä löytänyt haluamasi langan paksuustietoja mistään, mutta tiedät sen lankakerän painon ja kerällä olevan metrimäärän, voit käyttää niitä katsoaksesi tämän kirjoituksen lopussa olevasta taulukosta minkä paksuisesta langasta todennäköisesti on kyse. Menetelmä ei ole aivan täydellinen, koska se ei ota huomioon langan materiaalia tai muita teknisiä ominaisuuksia. Sillä pääset kuitenkin useimmiten riittävän lähelle oikeaa paksuutta.

Voidaksesi käyttää taulukkoa, sinun pitää ensin laskea montako metriä on sadassa grammassa lankaa. Jos lankakerä esimerkiksi painaa 25g ja siinä on 200 metriä lankaa, pitää sinun kertoa 200m neljällä (100g/25g = 4) saadaksesi oikean metrimäärän, joka tässä tapauksessa on 4 x 200 = 800m. Nyt voit katsoa taulukosta mikä on langan paksuus langalla, jossa on lankaa 800 metriä sadassa grammassa.

Huomaa kuitenkin, että erityisesti metrimäärän käyttäminen 100 grammaa kohden on kategorioiden välillä häilyvä, eli tarkkaa rajaa on käytännössä hyvin vaikea määrittää jo siitäkin syystä, että langan materiaali ja rakenne vaikuttaa myös siihen mikä on langalle sopivin langan paksuus ja kategoria. Laitoimme kuitenkin taulukkoon tarkan rajan myös metrimäärille, jotta sinun olisi helpompi nähdä mihin kategoriaan lankasi todennäköisesti kuuluu. Jos langan metrimäärä kuitenkin on kahden kategorian rajalla tai lähellä rajaa, muista, että se voi yhtä hyvin kuulua kumpaan tahansa kategoriaan.

Langan paksuuden tietämiseen tai määrittämiseen tarvitset siis jonkin seuraavista tiedoista:

  • standardin mukainen merkintä
  • mikä tahansa muu vakiintunut (DK, Aran jne.) tapa kertoa langan paksuus
  • metrimäärä lankakerällä ja kerän paino

Mikäli siis tiedät minkä tahansa edellisistä langan tiedoista, saat selville joko langan tarkan paksuuden tai ainakin pääset riittävän lähelle oikeaa paksuutta, jotta voit edetä neuleprojektissasi riittävän suurella onnistumisen todennäköisyydellä. Näillä keinoin langan paksuus on selvitettävissä pienellä vaivalla.

Mitä, jos sinulla on lanka, josta et tiedä mitään?

Onko langan paksuus täysi mysteeri? Kuten kaikki neulojat tietävät, ensimmäisestä neuleesta lähtien sinulle alkaa kertyä jämälankoja. Joskus lankaa jää yli vajaa kerä, joskus yksi tai useampi kerä. Usein jämälangoista on etiketti heitetty roskikseen, eikä sinulla ole välttämättä vuosien jälkeen mitään muistikuvaa mikä lanka oli, tai ei ainakaan siitä mitä tietoja sen etiketissä oli? Lankaa ei välttämättä enää valmisteta, joten et saa tarvittavaa tietoa mistään muualtakaan.

Miten määrittää langan paksuus, jos sinulla on lanka, mutta ei mitään tietoa langan tiedoista?

Älä vaivu epätoivoon, sillä siihenkin löytyy helppo keino. Tarvitset mysteerilankasi lisäksi vain joko pelkän viivottimen tai esimerkiksi minkä tahansa kynän ja mitan, josta löytyy joko tuuma- tai millimetriasteikko. Keino ja mitta, jota voit käyttää on englanninkieliseltä nimeltään “wraps per inch” eli langankiertoja tuumalla. Tavasta käytetään lyhennettä WPI. Kohta sinulla on tiedossasi langan paksuus.

WPI:n saat, kun kierrät mysteerilankaasi esimerkiksi viivottimen ympärille mahdollisimman tiiviisti toisiaan vasten, mutta kuitenkin niin, että langat eivät mene päällekkäin. Aloita kohdasta nolla ja jatka, kunnes langankierto saavuttaa tuuman tai 2,54 cm (= 25,4 mm). Käytännössä riittää, kun viimeinen lanka peittää 2,5 cm viivan, jolloin olet hyvin lähellä tuumaa, joka on hieman yli 2,5 cm. Tämän jälkeen vain lasket montako kertaa lanka meni viivottimen ympäri ja tuloksena on WPI-luku.

Mikäli sinulla ei ole viivotinta, mutta on mikä tahansa muu mitta, voit ensin mitata ja merkata tuuman tai 2,54 cm esimerkiksi mihin tahansa kynään, keppiin tai vastaavaan esineeseen, jonka ympäri sinun on helppo kiertää lankaa. Sen jälkeen kierrät lankaa esineen ympäri samalla tavalla kuin viivottimen ympäri tuuman tai 2,54 cm matkalle ja lasket lopuksi kierrot.

Saatuasi näin WPI luvun, eli langankiertojen lukeman, voit katsoa paksuustaulukosta mikä on lankasi paksuus. WPI:n avulla saamasi langan paksuus ei välttämättä ole juuri se täydellinen ja 100% varma, johtuen materiaalien ja muiden ominaisuuksien vaikutuksista, mutta kuitenkin riittävän tarkka, jotta voit huoletta hyödyntää sitä tulevaa neuleprojektiasi suunnitellessasi.

Mitä kukin langan paksuus tarkoittaa ja mihin voit käyttää kyseistä lankaa?

Seuraavaksi kerromme sinulle tarkemmin miten voit hyödyntää paksuustaulukkoa ja minkälaisia lankoja jokaisen kahdeksan paksuusluokan, eli kategorian alta löytyy. Olemme pyrkineet tekemään sekä kuvauksista että taulukosta mahdollisimman yksinkertaisen ja selkeän sekä kääntäneet ja hieman muokanneet sitä siten, että se sopii mahdollisimman hyvin meille suomalaisille. Olemme siis kääntäneet kaikki mitat tuumista sentti- tai millimetreiksi ja pyrkineet kääntämään kaikki sellaiset termit suomeksi, mitkä helpottavat taulukon käyttöä.

0 - Lace

Langanpaksuus 0 - Lace

Lace on suomeksi pitsi. Sana kuvaa hyvin tämän kategorian lankoja. 0 – Lace kategorian Langat ovat neulontaan käytetyistä langoista kaikkein ohuimpia ja siitä tekemäsi neuleet ovat vastaavasti sekä ohuita että kevyitä. Langan paksuus voisikin tässä kategoriassa olla enemminkin langan ohuus. Tyypillisesti tämän kategorian langoista voit neuloa erilaisia esimerkiksi ilmavia huiveja shaaleja, mutta toki myös erittäin ohuita, lähinnä kesäkäyttöön tarkoitettuja paitoja. Paitojen tekeminen näin ohuella langalla voi kuitenkin olla haastavaa.

Voit myös yhdistää tämän kategorian lankoja muihin paksumpiin lankoihin tuomaan niihin haluamaasi ilmettä. Toinen yleinen tapa on, että voit yhdistää kaksi tai useampaa Lace-lankaa yhteen saadaksesi neuleeseen enemmän tukevuutta ja paksuutta. Mikäli olet aloitteleva neuloja, Lace ei ehkä ole se kaikkein helpoin kategoria harjoitella. Aivan vasta-alkajille emme tätä lankaa siis suosittele yksinään. Yhdistettynä johonkin toisen kategorian lankaan sitä voi olla aloittelijankin helppo hyödyntää.

Paksuudeltaan 0 – Lace kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Light Fingering, Cobweb, Thread

0 – Lace kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:

Metriä / 100g: 600 – 800+
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 33 – 40+
Puikkokoko: 1,50 – 2,25 mm
Langankierto (WPI) 30 – 40+

1 - Super Fine

Langanpaksuus 1 - Super Fine

Tämä langan paksuus – kategoria on nimeltään 1 – Super Fine eli suomeksi käännettynä erittäin hieno. Kategorian langat sopivat hyvin esimerkiksi pitsineuleisiin, sukkiin, vauvanvaatteisiin tai vaikkapa huiveihin. Vauvanvaatteisiin sopivuudesta kertoo myös vastaavan paksuisista langoista yleisesti käytetty termi “baby”. Kuitenkin sinulle ja monelle muulle yleisin vastaavan paksuisista langoista käytetty termi on “fingering”.

Ero kategorian 0 Lace – lankaan on varsin pieni ja kummankin kategorian lankoja käytetään hyvin paljon samankaltaisiin neuleisiin. Jotkut neulojat käyttävätkin kategorioiden 0 Lace ja 1 Super fine lankoja korvaamaan toisiaan yksinkertaisesti muuttamalla puikkokokoa, vaikka ne eivät suoraan toisiaan vastaakaan.

Paksuudeltaan Super Fine kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Fingering, Baby, Sock

Super Fine kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: 400 – 599
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 27 – 32
Puikkokoko: 2,25 – 3,25 mm
Langankierto (WPI) 14 – 30

2 - Fine

Langanpaksuus 2 - Fine

2 – Fine langan paksuus – kategorian langat käyvät myös hyvin esimerkiksi sukkiin ja vauvanvaatteisiin. Niistä voit neuloa mainiosti myös hieman tuhdimpia pitsineuleita tai pipoja ja lapasia tai muita käsineitä. Verrattuna 1 – Super Fine kategoriaan, 2 – Fine lankoja voisikin kuvailla hieman paksumpana versiona Super Fine kategoriasta, sillä käyttökohteet ja tavat ovat pitkälti samoja. Fine langoilla neule syntyy hieman nopeammin ja on struktuuriltaan jonkin verran paremmin erottuvaa.

Muita Fine lankoja kuvaavia sanoja ovat port ja baby. Termit vastaavat hyvin niitä käyttökohteita, joihin Fine langat sopivat hyvin. Kannattaa huomata, että baby ja sport termit eivät mene täysin yksi yhteen kategorian 2 – Fine kanssa, eli ne voivat olla myös Super Fine tai jopa Light lankoja, langasta riippuen.

Paksuudeltaan 2 – Fine kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Sport, Baby

Fine kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: 260 – 399
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 23 – 26
Puikkokoko: 3,25 – 3,75 mm
Langankierto (WPI) 12 – 18

3 - Light

Langanpaksuus 3 - Light

3 – Light langan paksuus – kategoriaa vastaavista langoista käytetään myös nimeä DK ja se onkin yksi kaikkein yleisimmin käytetyistä lankakategorioista. Näistä langoista voit tehdä vaikkapa erilaisia lasten vaatteita laidasta laitaan. Langat ovat keveitä, mutta samalla jo sen verran paksuja, että neulominen on mukavan ripeää. Voit käyttää lankoja toki myös sukkiin ja ohuisiin paitoihin yhtä hyvin kuin kaksinkertaisiin neuleisiin. DK nimi tuleekin sanoista double knit, eli se kuvaa nimenomaan kaksinkertaista neuletta.

Light kategoria on yksi monipuolisimmista kategorioista. Samalla langat ovat yleensä helppoja neuloa, eli sopivat mainiosti myös aloittelijoille. Halutessasi paksumpaa neuletta, voit myös käyttää kahta Light kategorian lankaa yhdessä. Muita käyttökohteita, joihin voit lankoja käyttää ovat villatakit, mekot, huivit, pipot tai muut päähineet.

Vaikka taulukossa onkin pyritty määrittelemään lankakategorioiden välille mahdollisimman tarkat rajat, voivat tämän kategorian langat kuulua usein myös kategoriaan 2 – Fine tai 4 – Medium. Eli lähellä rajaa olevia lankoja voi usein käyttää myös viereisen kategorian ohjeisiin. 3 – Light lankaa voit myös käyttää yhdessä jonkin toisen, ohuemman kategorian langan kanssa.

Paksuudeltaan 3 – Light kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavaa termiä: DK, Light Worsted

3 – Light kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: 200 – 259
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 21 – 24
Puikkokoko: 3,75 – 4,50 mm
Langankierto (WPI) 11 – 15

4 - Medium

Langanpaksuus 4 - Medium

4 – Medium langan paksuus – kategorian langat sopivat todella moneen tarkoitukseen. Tämä kategorian käsinneulontaan tarkoitetut langat ovat kaikkein monikäyttöisimpiä ja maailman eniten valmistettuja. Mikäli sinulla on 4 – Medium kategoriaan kuuluvaa lankaa, rajoittaa sen käyttömahdollisuuksia vain sinun mielikuvituksesi. Voit valmistaa siitä käytännössä mitä tahansa vaatteita ja asusteita sekä kodin sisustukseen tarkoitettuja neuleita, kuten peittoja.

Käytössä olevista muista langan paksuutta kuvaavista termeistä Worsted ja Aran – paksuiset langat osuvat useimmiten tähän paksuuskategoriaan. Medium lankoja käyttäessäsi neuleen kuvio erottuu selvästi, mikä mahdollistaa kuvioinnin hyödyntämisen monipuolisesti erilaisissa neuleissa. Aloittelijalle tämän kategorian langat ovat erityisen hyviä, koska sitä on vielä helppo neuloa ja langan sopivan paksuuden vuoksi neule valmistuu nopeasti.

Paksuudeltaan 4 – Medium kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Worsted, Aran

4 – Medium kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: 130 – 199
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 16 – 20
Puikkokoko: 4,50 – 5,50 mm
Langankierto (WPI) 9 – 12

5 - Bulky

Langanpaksuus 5 - Bulky

5 – Bulky langan paksuus – kategorian lankoja voi kuvata termillä paksu. Kategoriaa vastaavista langoista käytetään myös nimeä Chunky. Bulky langoista tehdään useimmiten neuleita, joiden on tarkoitus lämmittää ja paksuutensa vuoksi niiden paino alkaa myös selvästi tuntua. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lämpimät villapaidat, paksut pipot, huivit ja lämmittävät peitot. Kannattaa kokeilla myös vaikkapa sisustustyynyjen päällisiin. Kategoria sopii vallan mainiosti myös aloittelijoille. Bulky kategorian langoista saat neulottua nopeasti, mitä ikinä sitten neulotkin.

Käytännön kokemus on opettanut, että tämän kategorian lankoja on vaikea kategorisoida tarkalleen, joten vaihtelua lankojen välillä esiintyy ja jotkin numeroiden valossa tähän kategoriaan kuuluvat langat voisivat hyvinkin kuulua myös viereisiin kategorioihin. Mallitilkun tekeminen onkin varsin hyödyllistä.

Paksuudeltaan 5 – Bulky kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Chunky, Craft, Rug

5 – Bulky kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: 90 – 129
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 12 – 15
Puikkokoko: 5,50 – 8,00 mm
Langankierto (WPI) 6 – 9

6 - Super Bulky

Langanpaksuus 6 - Super Bulky

6- Super Bulky on jo nimensäkin mukaisesti todella paksua lankaa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat paksut peitot. Voit toki tehdä siitä myös paksuja paitoja, jotka erottuvat joukosta varmasti. Super Bulky langoilla neulot esimerkiksi ylisuurenkin villapaidan vauhdilla ja kaiken kukkuraksi neulominen on vielä hauskaa, koska neuletyö etenee uskomattoman nopeasti.

Vastaavista langoista käytetään myös nimitystä Super Chunky. Pipon tekemisessä ei tällä langalla kauaa nokka tuhise, vaikka et olisikaan mikään salamaa nopeampi neuloja. Super Bulky langasta tehdyt pipot tai muut vaatteet ja asusteet ovat todella lämpimiä. Lanka sopii myös aloittelijalle on erityisesti kiitollinen juuri siksi, että aloittelijakin näkee nopeasti kättensä jäljen.

Paksuudeltaan 6 – Super Bulky kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Super Chunky

6 – Super Bulky kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: 40 – 89
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) 7 – 11
Puikkokoko: 8,00 – 12,75 mm
Langankierto (WPI) 5 – 6

7 - Jumbo

Langanpaksuus 7 - Jumbo

7 – Jumbo kategorian nimi kertoo kaiken. Langat ovat niitä kaikkein paksuimpia, eikä paksuudella ole ylärajaa. Paksuimmat langat saattavatkin olla uskomattoman paksuja erikoislankoja, jotka voivatkin muistuttaa jo enemmän paksua köyttä kuin varsinaisesti lankaa. Toki suurin osa kategorian langoista ovat paksuudeltaan hyviä neuloa ja niistä tehdäänkin paljon esimerkiksi peittoja ja muita sisustukseen tarkoitettuja töitä. Neulepuikkojen paksuus voi hyvinkin olla jopa 20 mm (2 cm).

Jumbo kategorian langoista voit neuloa peittojen ja sisustustuotteiden lisäksi myös esimerkiksi erilaisia paksuja ja todella muhkeita huiveja, joita on mukava käyttää talvella, kun tuuli puhaltaa ja lunta tuiskuaa. Jumbo kategorian lanka on jo niin paksua, että sen neulominen onnistuu vallan mainiosti myös ilman puikkoja pelkillä sormilla.

Paksuudeltaan 7 – Jumbo kategoriaa vastaavista langoista käytetään yleisesti myös esimerkiksi seuraavia termejä: Big, Roving

7 – Jumbo kategorian lankojen ominaisuuksia ovat:
Metriä / 100g: <- 39
Lankatiheys (sts, silmukoita/10 cm) <- 6
Puikkokoko: 12,75+ mm
Langankierto (WPI) 1 – 4

Löydät alta paksuustaulukon, jota voit kätevästi käyttää apunasi aina, kun mietit voisiko jonkin langan korvata jollain toisella.

Paksuustaulukko

Langan paksuus - taulukko

Source: Craft Yarn Council’s www.YarnStandards.com

Share this post